Topic: Sabiedriskā apspriešana no 2017. gada 26. aprīļa

http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana
Sabiedriskā apspriešana

2017. gada 26. aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta novada teritorijas plānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas, t.i., no 2017. gada 8.maija līdz 5.jūnijam.

Lokālplānojuma redakcijas materiāli ir pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju izdruku veidā būs iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales iela 33, Olainē, 1.stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

2017. gada 17. maijā tiks organizēta lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Olaines Kultūras namā, Zeiferta iela 11, Olainē, plkst.18.00.


Vēršu Jūsu uzmanību uz pārskatu, palasiet, ne visai iepriecinoša perspektīva nākotnei, lai arī kā mums tie Birznieki nepatiktu, labāk lai viņi ir tur, nekā realizējas Domes nākotnes plāni.

Lokālplānojuma redakcijas materiāli pieejami šeit - https://failiem.lv/u/cfevkefy#_
http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana

Re: Sabiedriskā apspriešana no 2017. gada 26. aprīļa

Info apkopojums un viedoklis
Par RailBaltic un Birznieku meža masīva
lokālplānojuma dokumentiem un plānotajām darbībām

I  Infrastruktūra

1.    Izbraukšana uz apvedceļu caur Plakanciema ceļu – tur būs 2 apļi. Lai tiktu virzienā uz Rīgu vai Jūrmalu būs nedaudz jāpalīkumo (tā kā zaļā līnija un bulta). Piedāvājums būtu apli novietot tuvāk apvedceļam – tādejādi gan samazinot iedzīvotājiem veicamo attālumu, gan arī izbūvējamo ceļu garumu.
2.    Nav skaidri saprotams pa kādu trasi ies ceļš (Krasta iela) no Luabušiem līdz apvedceļam rajonā pie Lubaušiem.
3.    Nav parādīts Lubaušu Austrumu ielas pieslēgums A8 šosejai vai arī tas bija tikai baumu līmenī?
4.    Nav parādīta vcelo infrastruktūra – vai arī velo celiņš ko sapulcē solīja pašvaldība bija baumu līmenī?

5.    Lubaušos parādās jaunas zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas. Veselībai nav bīstamas, bet nav zināms kā ietekmēs mūsu infrastruktūru (ciematiņa ūdens, nākotnes pievadi) – vai būs gaisvada līnijas vai pazemes kabeļi (visdrīzāk). Vajadzētu pieprasīt detalizētu kabeļu izvietojumu un tehniskos risinājumus, lai par šo spriestu.
6.    Gar šoseju paredzēta augstsprieguma elektrolīnija (oranža kartē)! Vai tā ir esošā vai jauna ar jaudas palielinājumu? Ja jauna, tad visiem kas dzīvo 300-500m attālumā šim vajadzētu pievērst uzmanību! Noteikti jānorāda, ka šādai līnijai piekrītam TIKAI UN VIENĪGI pazemes kabeļa izpildījumā! Tas ir modernāk, bet dārgāk nekā virszemes līnija, taču virszemes izpildījumā līnijas tuvumā dzīvojošajiem paaugstinās risks saslimt ar dažādām slimībām, šādai līnijai ir gana liela aizsargjosla un viennozīmigi samazinās nekustamā īpašuma vērtība.
7.    Varbūt arī šajā lokālplānojumā varam prasīt, lai paredz, kur ies mūsu nākotnes (cerams) ūdens un kanalizācija no Jaunolaines – citādi visas ceļu nomales būs aizņemtas ar elektrotīkliem un mums kanalizācija un ūdens maksās 2x kosmos, nevis tikai kosmos.
8.    Jaunajām attīstības teritorijām (kas būs Birznieku meža masiva vietā) nav parādīti ūdens un kanalizācijas pieslēgumi – kā tie tiks risināti pašvaldībā? Vai tam pieslēgs Lubaušus? Vajadzētu būt prasībai šo teritoriju pieslēgt centralizētajiem tīkliem, nevis atļaut lokālus risinājumus, jo tos neviens nevarēs kontrolēt kādu kanalizāciju izlaiž utt.
9.    Ceļu šķērsprofilos nekus nav parādītas gājēju ietves! Vai tiešām visa jauno teritoriju apguve arī dzīvojamo zonu tuvumā būs bez ietvēm/velo celiņiem?

II  Teritorijas zonējums
10.    Mainīts lielā meža masīva “Birznieki” zonējums. Tagad blakus ceļam ir “Dabas teritorijas” zona 100m platumā un pēc tam no jauna Rūpniecisku objektu apbūves teritorija (R), kurā iekšā ienāk dzelzceļa atzars. Šāds zonējums nozīmē ražošanu bez ierobežojumiem (atkritumi, ķīmiskā rupniecība utt), jo šobrīd nav precizēts atbilstoši Novada apbūves noteikumiem. 
Kategoriski nav pieļaujama:
a.    Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002)
b.    Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005)
c.    Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006)
Obligāti jāpieprasa:
a.    Apbūvei jāpieslēdz Olaines novada centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijai!
11.    Vides pārskatā minēts, ka Birznieku meža masīvā paredzēta reģionālā pasažieru un kravas stacija. Tad vai tiešām plānotie ceļi (bez ietvēm, ar samērā lielu līkumošanu lai tiktu uz apvedceļa, bez 2 joslām), plānojums bez stāvvietām atbilst šādam paredzētajam mērķim?
12.    Kā faktiski tiks panākta Birznieku teritorijā esošo Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzība, ja visā teritorijā ir iezīmēta viena izmantošana un par aizsardzību runāts tikai “vēlamā” formā.
13.    Ja teritorijā paredzētas publiskas būves, aktivitātes, tad 110kV un 330kV gaisvadu līnijas pie reizes ieguldīt zemē, lai palielinātu teritorijas izmantošans iespējas, paaugstinātu zemju vērtību un uzlabotu vidi.
III  Aizsargjoslas
14.    Birznieku meža masīvā paredzētajam dzelzceļa pievadam nav aizsargjosla;

Facebook grupā ieliku arī šo info un ierosinājumu, ka jāsagatavo vēstule plānojuma izstrādātājiem.

Re: Sabiedriskā apspriešana no 2017. gada 26. aprīļa

Lai taču Latvija attīstās smile